Cronologia d’accions

Fase III Paseo Marítimo

2013

La nostra Associació, a través del seu anterior president José Sanz, i la Federació d’Associacions Veïnals de Castelldefels (FAVC) havien presentat una sèrie d’al·legacions al projecte de reforma de la fase III. L’objectiu era intentar “aconseguir un Passeig Marítim el més obert, sostenible, respectuós i plural possible”. Entre altres qüestions, la FAVC instava que s’eliminessin els restaurants fixos situats al passeig. En aquell moment, les al·legacions dels veïns van ser desestimades.

Juliol 2014

Davant la rebaixa del pressupost, de 6.400.000 euros a 3.600.000, l’Associació es va reunir amb responsables tècnics de l’Àrea Metropolitana, els qui van donar les següents justificacions tècniques a la rebaixa:

– Paviment calçada i vorera: Es van realitzar cates per comprovar l’estat de la calçada i de la vorera. Es va resoldre que el 40% s’havia refer en la seva totalitat i que la resta es cobrirà amb una capa d’asfalt.
– Ampliació del passeig i reciclatge de material: El 40% del material que s’extregui de la calçada es triturarà i reutilitzarà per omplir el tram d’ampliació del passeig. Es calcula que així només s’haurà comprar un 20% del material.
– Mur de separació (línia mar): S’executarà en el moment de l’obra, en lloc de comprar-prefabricat, el que resultaria 5 vegades més car.
– Mobiliari i arbres: dutxes, bancs, papereres i plantació de nous arbres aniran a càrrec de l’AM i de l’Ajuntament.

Tot i així, els tècnics de l’AMB han explicat que els preocupava que el pressupost patís una nova rebaixa en la licitació, ja que es premiava la millor oferta econòmica amb el 80% dels punts.

Rebaixes del pressupost
Inicial: 6.400.000 € iva inclòs
Licitat: 3.655.425 € iva inclòs
Adjudicat a Tecsa Empresa Constructora S.A.: 2.176.821,7 € iva inclòs

Setembre 2014

Des de l’assemblea del 20 de juliol treballem els objectius que compartim amb Stop Fase III i amb la FAVC. Vam obtenir el compromís de l’alcalde perquè es mantingui l’ús residencial del barri i es va aconseguir la unanimitat en el Ple municipal d’octubre perquè els xiringuitos temporals s’instal·lin a la sorra i s’eliminin els restaurants fixos i les plataformes del projecte.

Desembre 2014

Participem en la comissió de seguiment i amb STOP FASE III hem estudiat el projecte. Ens preocupa la qualitat de l’obra i hem demanat als responsables municipals que integren els tècnics municipals en la comissió. Treballem perquè es cuidin els detalls que puguin beneficiar els veïns i suposin millores per al barri, com:

– La mitjana d’asfalt que es detalla en el projecte.
– Ubicar les parades d’autobús segons criteris de seguretat i d’impacte de soroll als veïns.
– Mesures per garantir una velocitat moderada al passeig.
– Noves propostes d’il·luminació, mobiliari i de contenidors.
– Solució a la sortida d’aigües pluvials.
– Soterrament del transformador elèctric.
– Barreres acústiques de separació del tren i autovia.

I, un cop finalitzi l’obra, recuperació de les zones verdes en els solars que s’han asfaltat de manera provisional.