26.11.2015 – Acta reunión seguimiento obras fase III
23.10.2015 – Acta reunión seguimiento obras fase III
10.09.2015 – Acta reunión seguimiento obras fase III
24.07.2015 – Acta reunión seguimiento obras fase III
10.07.2015 – Acta reunión seguimiento obras fase III
29.05.2015 – Acta reunión seguimiento obras fase III
24.04.2015 – Acta reunión seguimiento obras fase III
27.03.2015 – Acta reunión seguimiento obras fase III
27.02.2015 – Acta reunión seguimiento obras fase III
30.01.2015 – Acta reunión seguimiento obras fase III
19.12.2014 – Acta reunión seguimiento obras fase III

La Plataforma STOP FASE III está formada por un grupo de vecinos de las comunidades afectadas por la reforma del Paseo Marítimo de Castelldefels.

En julio de 2014 tuvimos conocimiento de la reforma, a través de la Asociación de Vecinos del Baixador; a raíz de la asamblea pudimos ver el futuro proyecto en el que iban 4 restaurantes fijos en el lado mar del paseo, encima de unas plataformas. Este hecho ponía en riesgo el ambiente familiar, natural y residencial de nuestro tramo.

Además, nos dimos cuenta de que el proceso de participación había sido nulo. A partir de aquel momento fuimos informando a las distintas comunidades y se constituyó la plataforma.

Conjuntamente con la Asociación de Vecinos del Baixador, el 21 de septiembre realizamos una reunión con los vecinos, donde también de manera espontánea asistió el alcalde. A partir de allí, donde se pudo apreciar el malestar de los vecinos y la preocupación por la calidad de la obra, se abrió un proceso de comunicación con el Ayuntamiento. Fruto de dicha comunicación con los distintos grupos políticos, a quienes también trasladamos el malestar vecinal, todos los grupos nos apoyaron para que el Ministerio modificase el proyecto y no se construyesen las plataformas en las que debían ubicarse aquellos restaurantes.

Finalmente, después de varias reuniones con el Ministerio, Ayuntamiento, Asociación de Vecinos y Área Metropolitana de Barcelona, nos comunicaron en el mes de noviembre que NO se construirán las plataformas, que no habrá restaurantes fijos en el proyecto y que podremos formar parte de la comisión de seguimiento de la obra, juntamente con la AV del Baixador con tal de expresar nuestra opinión. Por lo tanto, seguiremos trabajando conjuntamente con la Asociación para que el proyecto que se lleve a cabo esté a la altura de nuestra ciudad.

Fase III Paseo Marítimo

2013

La nostra Associació, a través del seu anterior president José Sanz, i la Federació d’Associacions Veïnals de Castelldefels (FAVC) havien presentat una sèrie d’al·legacions al projecte de reforma de la fase III. L’objectiu era intentar “aconseguir un Passeig Marítim el més obert, sostenible, respectuós i plural possible”. Entre altres qüestions, la FAVC instava que s’eliminessin els restaurants fixos situats al passeig. En aquell moment, les al·legacions dels veïns van ser desestimades.

Juliol 2014

Davant la rebaixa del pressupost, de 6.400.000 euros a 3.600.000, l’Associació es va reunir amb responsables tècnics de l’Àrea Metropolitana, els qui van donar les següents justificacions tècniques a la rebaixa:

– Paviment calçada i vorera: Es van realitzar cates per comprovar l’estat de la calçada i de la vorera. Es va resoldre que el 40% s’havia refer en la seva totalitat i que la resta es cobrirà amb una capa d’asfalt.
– Ampliació del passeig i reciclatge de material: El 40% del material que s’extregui de la calçada es triturarà i reutilitzarà per omplir el tram d’ampliació del passeig. Es calcula que així només s’haurà comprar un 20% del material.
– Mur de separació (línia mar): S’executarà en el moment de l’obra, en lloc de comprar-prefabricat, el que resultaria 5 vegades més car.
– Mobiliari i arbres: dutxes, bancs, papereres i plantació de nous arbres aniran a càrrec de l’AM i de l’Ajuntament.

Tot i així, els tècnics de l’AMB han explicat que els preocupava que el pressupost patís una nova rebaixa en la licitació, ja que es premiava la millor oferta econòmica amb el 80% dels punts.

Rebaixes del pressupost
Inicial: 6.400.000 € iva inclòs
Licitat: 3.655.425 € iva inclòs
Adjudicat a Tecsa Empresa Constructora S.A.: 2.176.821,7 € iva inclòs

Setembre 2014

Des de l’assemblea del 20 de juliol treballem els objectius que compartim amb Stop Fase III i amb la FAVC. Vam obtenir el compromís de l’alcalde perquè es mantingui l’ús residencial del barri i es va aconseguir la unanimitat en el Ple municipal d’octubre perquè els xiringuitos temporals s’instal·lin a la sorra i s’eliminin els restaurants fixos i les plataformes del projecte.

Desembre 2014

Participem en la comissió de seguiment i amb STOP FASE III hem estudiat el projecte. Ens preocupa la qualitat de l’obra i hem demanat als responsables municipals que integren els tècnics municipals en la comissió. Treballem perquè es cuidin els detalls que puguin beneficiar els veïns i suposin millores per al barri, com:

– La mitjana d’asfalt que es detalla en el projecte.
– Ubicar les parades d’autobús segons criteris de seguretat i d’impacte de soroll als veïns.
– Mesures per garantir una velocitat moderada al passeig.
– Noves propostes d’il·luminació, mobiliari i de contenidors.
– Solució a la sortida d’aigües pluvials.
– Soterrament del transformador elèctric.
– Barreres acústiques de separació del tren i autovia.

I, un cop finalitzi l’obra, recuperació de les zones verdes en els solars que s’han asfaltat de manera provisional.

La platja és la imatge més coneguda i representativa de Castelldefels de cara a l’exterior. La reforma del Passeig Marítim és un projecte de vital importància per a la Ciutat de Castelldefels i per al seu futur: ara es decideix el que perdurarà durant dècades. No ens podem permetre hipotecar el futur de la ciutat amb un projecte decidit a porta tancada i sense comptar amb la participació de tots els ciutadans, amb una obra que comptarà amb un pressupost retallat successivament, fins a un 75% de l’inicial, que posa en risc la qualitat i el tractament paisatgístic i ambiental; un projecte que ha estat fet amb precipitació i que no és urgent, si considerem que hi ha altres prioritats dels ciutadans que són urgents de debò i que l’Ajuntament no va sobrat de pressupost.

Qui som?

Som un grup de veïns de Castelldefels que per les raons abans esmentades estem en contra de l’actual projecte de reforma del Passeig Marítim Fase III, entre l’Avda. República Argentina i el Terme Municipal de Sitges (Les Botigues). Som a-partidistes, tenim entre nosaltres opinions diferents, però tots estem d’acord en que aquest projecte és nefast per al futur de Castelldefels. Volem i necessitem la implicació dels veïns de tots els barris de Castelldefels, perquè només entre tots podem decidir com ha de ser la nostra platja, el nostre Passeig Marítim i la nostra ciutat.

Què volem?

1- Volem ser platja de bandera blava. Volem veure el mar.
2- Volem una platja de Castelldefels familiar, accessible per a tots els ciutadans i visitants, respectant i cuidant l’espai natural, gaudint-lo però amb civisme.
3- Volem que es faci una reforma de la Fase III, però quan toqui i amb una veritable participació ciutadana en la definició del projecte, com correspon a qualsevol administració pública moderna. Tots els ciutadans, tots els barris, tenim dret a participar i a decidir com ha de ser el projecte i el model de platja que volem.
4- Volem un projecte de qualitat, del qual tots ens en sentim orgullosos. Podem esperar a tenir més diners, no podem hipotecar el futur per les presses.
5- Volem que hi hagi “xiringuitos” de temporada, però que respectin el medi natural, el valor paisatgístic, el descans dels veïns i el caire familiar que sempre ha tingut aquesta platja.

Què NO volem?

1- NO volem que la platja es converteixi en una discoteca a l’aire lliure. No volem que ens “dinamitzin”, ja sabem divertir-nos sols
2- NO volem que converteixin el Tram III, ara zona residencial, en una zona lúdica-comercial en benefici només d’uns pocs. No volem ser Lloret de Mar.
3- NO volem un projecte de mínims, fet d’amagat. No volem concessions a 15 o a 25 anys.
4- NO volem “xiringuitos” d’obra fixos tot l’any, quan és evident que no són necessaris i que trenquen el valor paisatgístic. No volem privatitzar el Passeig.

Què demanem?

DEMANEM A L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS LA RETIRADA DEL PROJECTE TAL COM ESTÀ PLANTEJAT, QUE NO S’INICIÏN LES OBRES I QUE S’OBRI UN VERITABLE PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER DECIDIR ENTRE TOTS EL MODEL DE PLATJA I DE PASSEIG QUE VOLEM.

SUMA’T AL MOVIMENT AMB LA TEVA SIGNATURA, VINE A LA REUNIÓ INFORMATIVA EL PROPER 21 DE SETEMBRE A LES 10:30 A L’AVV EL BAIXADOR (Passeig Marítim, 271 – Club Nàutic Planta 1) I COL·LABORA AMB NOSALTRES ENVIANT-NOS UN CORREU A STOPFASE3@GMAIL.COM.

Candela López ICV-EUIA:

Voldria fer referència a la Fase III del Passeig Marítim i dirigir una pregunta al Sr. Alcalde.

Com vostè sap, i també les més de 120 persones que hi vam assistir, el passat diumenge 21 es va celebrar una reunió informativa organitzada per l’AV El baixador, a rel de la petició dels mateixos veïns pel desconeixement davant la renovació de la tercera fase del Passeig.

Voldria fer referència a que hauria estat més positiu que aquesta reunió informativa hagués estat organitzada per l’Ajuntament. Tot i agraint la feina de l’Associació de Veïns en la recerca d’informació en relació al projecte, feina que com bé sabem no ha estat fàcil ja que per part de l’Ajuntament no se n’havia fet difusió, tal i com va reconèixer el mateix alcalde, pensem que la reunió hagués pogut estar més profitosa amb totes les informacions definitives en relació al projecte.

Tenint en compte aquesta prèvia, en el transcurs de la reunió i com a resultat del debat que es va portar a terme, es va arribar a uns certs compromisos, 4 en concret, que vull recordar a l’Alcalde, i que van ser:

– Una major comunicació i transparència.
– Destinar els diners estalviats en l’obra a causa de la baixada del cost del projecte en millores no previstes, com és l’arbrat o el mobiliari.
– La supressió de les 4 plataformes dels restaurants.
– I un quart que suposa el manteniment de l’ús residencial que té aquesta zona.

Des del nostre grup i prioritzant aquest Saló de Plens com a el nostre espai polític de debat, volem saber quines són les accions concretes que portarà a terme davant d’aquests 4 compromisos, saber si realment són tots viables i quan es materialitzaran.

Xavier Amate (CDC):

Absolutament d’acord amb la intervenció de la Sra. López. Penso que el lloc per debatre temes com el de la tercera fase del Passeig Marítim és on som, amb informació, exposant les posicions de cadascú, escoltant les Associacions de Veïns i escoltant els ciutadans.

Joan Sau (PSC):

El passat diumenge va tenir lloc una reunió de veïns de la platja sobre la tercera fase del Passeig Marítim. En aquest reunió hi vam estar convidats, igual que hi estaven convidats la resta de grups municipals, i en el nostre cas concret hi vam assistir. De la reunió de diumenge, aquest grup municipal es vol quedar amb tres coses:

– Tothom que va intervenir volia el Passeig Marítim.
– La voluntat de diàleg que els veïns li van anar a oferir a vostè, com a alcalde, oferir i a la vegada exigir i demandar.
– Els compromisos que vostè com a alcalde va manifestar al final de la reunió a estar disposat a assumir.

Bàsicament, aquests compromisos, tret que estigui equivocat, van ser:

– Que l’Ajuntament assumiria els costos de l’arbrat i del mobiliari, que en un principi no es contemplaven.
– Que es mantindria l’ús actual, l’ús residencial de la zona. És a dir, que el projecte no desvirtuaria aquest ús que té en aquests moments.
– Que es convocaria una reunió de treball per consensuar el tema de les plataformes sobre el Passeig que, en un principi, vénen contemplades en el projecte.
– I un quart que era posar els mitjans per corregir la falta de comunicació que vostè mateix va reconèixer que s’havia donat en tot aquest procés.

La pregunta que a partir d’aquestes consideracions li volem fer a vostè com a alcalde és si, en seu plenària, ratifica aquells compromisos que va adoptar davant dels veïns i, si és així, quan té previst que comencin les reunions de treball, perquè sembla ser que la previsió d’inici de les obres és molt imminent. Per tant: ¿es ratifica en aquest compromisos? I amb quin calendari, i amb quina data de començament de les reunions.

Alcalde Manuel Reyes (PP):

En relación al tercer tramo del Paseo Marítimo, en primer lugar agradecer a la Asociación de Vecinos El baixador que nos invitara y el tener la oportunidad de estar directamente con los vecinos. Yo creo que la jornada fue intensa pero enriquecedora para todos.

Sí que hubo una serie de temas que se dejaron sobre la mesa como temas pendientes, como el de la comunicación, y por lo tanto se va a trabajar en mejorarla. Se habló también de las mejoras del mobiliario, tema que también contemplamos a nivel municipal y que pensamos convocar a los vecinos para que, dado que la obra la va a financiar exclusivamente el Estado, ver qué puede financiar el Ayuntamiento de Castelldefels para mejorar tanto el tema de la vegetación, el tema de la iluminación o el tema de mobiliario, con el objetivo de que ya que se hace la obra quede un paseo lo mejor posible. Por lo tanto, hay la total voluntad y predisposición, yo creo que de todos, a que el paseo sea lo mejor posible para nuestros ciudadanos.

También se quedó en que se estudiaría el tema de las plataformas, a ver qué solución se le puede dar. Parecía que había bastantes vecinos que no estaban de acuerdo en tener un establecimiento fijo delante de su casa y, por lo tanto, nos hemos quedado con ese feedback. Decirles que ya tuvimos una reunión el martes. O sea, dos días después fuimos al Área Metropolitana, nos reunimos con el Área Metropolitana y con la Delegación del Gobierno para transmitir precisamente todo lo que se dijo en la reunión con los vecinos, y ahora estamos a la espera de que tanto los técnicos de uno como de otro nos puedan dar información y nos puedan explicar la viabilidad de suprimirlas, transformarlas, y ver las alternativas para que las podamos discutir, y eso se lo hemos transmitido. También les hemos transmitido la premura de que eso se haga lo antes posible. En cuanto tengamos el feedback convocaremos a los vecinos, a la Asociación e intentaremos buscar entre todos la mejor de las soluciones.

Ya que se hace una inversión tan importante en nuestra ciudad, algo tan fundamental como es el Paseo Marítimo, yo creo que es el deseo de todos que tengamos el mejor paseo posible. Creo que hay una buna voluntad por parte de todos y estoy convencido de que lo vamos a hacer.

El tema del uso residencial, yo lo dije allí y lo reitero aquí: se va a mantener el mismo uso que tenemos actualmente.

Por lo tanto, aquellos compromisos que se hablaron el día de la reunión se reafirman hoy, aquí, en el Pleno, para que consten en acta.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

La platja és la imatge més coneguda i representativa de Castelldefels de cara a l’exterior. La reforma del Passeig Marítim és un projecte de vital importància per a la Ciutat de Castelldefels i per al seu futur: ara es decideix el que perdurarà durant dècades. No ens podem permetre hipotecar el futur de la ciutat amb un projecte decidit a porta tancada i sense comptar amb la participació de tots els ciutadans, amb una obra que comptarà amb un pressupost retallat successivament, fins a un 75% de l’inicial, que posa en risc la qualitat i el tractament paisatgístic i ambiental; un projecte que ha estat fet amb precipitació i que no és urgent, si considerem que hi ha altres prioritats dels ciutadans que són urgents de debò i que l’Ajuntament no va sobrat de pressupost.

Qui som?

Som un grup de veïns de Castelldefels que per les raons abans esmentades estem en contra de l’actual projecte de reforma del Passeig Marítim Fase III, entre l’Avda. República Argentina i el Terme Municipal de Sitges (Les Botigues). Som a-partidistes, tenim entre nosaltres opinions diferents, però tots estem d’acord en que aquest projecte és nefast per al futur de Castelldefels. Volem i necessitem la implicació dels veïns de tots els barris de Castelldefels, perquè només entre tots podem decidir com ha de ser la nostra platja, el nostre Passeig Marítim i la nostra ciutat.

Què volem?

1- Volem ser platja de bandera blava. Volem veure el mar.
2- Volem una platja de Castelldefels familiar, accessible per a tots els ciutadans i visitants, respectant i cuidant l’espai natural, gaudint-lo però amb civisme.
3- Volem que es faci una reforma de la Fase III, però quan toqui i amb una veritable participació ciutadana en la definició del projecte, com correspon a qualsevol administració pública moderna. Tots els ciutadans, tots els barris, tenim dret a participar i a decidir com ha de ser el projecte i el model de platja que volem.
4- Volem un projecte de qualitat, del qual tots ens en sentim orgullosos. Podem esperar a tenir més diners, no podem hipotecar el futur per les presses.
5- Volem que hi hagi “xiringuitos” de temporada, però que respectin el medi natural, el valor paisatgístic, el descans dels veïns i el caire familiar que sempre ha tingut aquesta platja.

Què NO volem?

1- NO volem que la platja es converteixi en una discoteca a l’aire lliure. No volem que ens “dinamitzin”, ja sabem divertir-nos sols
2- NO volem que converteixin el Tram III, ara zona residencial, en una zona lúdica-comercial en benefici només d’uns pocs. No volem ser Lloret de Mar.
3- NO volem un projecte de mínims, fet d’amagat. No volem concessions a 15 o a 25 anys.
4- NO volem “xiringuitos” d’obra fixos tot l’any, quan és evident que no són necessaris i que trenquen el valor paisatgístic. No volem privatitzar el Passeig.

Què demanem?

DEMANEM A L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS LA RETIRADA DEL PROJECTE TAL COM ESTÀ PLANTEJAT, QUE NO S’INICIÏN LES OBRES I QUE S’OBRI UN VERITABLE PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER DECIDIR ENTRE TOTS EL MODEL DE PLATJA I DE PASSEIG QUE VOLEM.

SUMA’T AL MOVIMENT AMB LA TEVA SIGNATURA, VINE A LA REUNIÓ INFORMATIVA EL PROPER 21 DE SETEMBRE A LES 10:30 A L’AVV EL BAIXADOR (Passeig Marítim, 271 – Club Nàutic Planta 1) I COL·LABORA AMB NOSALTRES ENVIANT-NOS UN CORREU A STOPFASE3@GMAIL.COM.

 


DOCUMENTS

Manifest + Recollida de firmas

Plànol Projecte FASE III – esc 1,1000

AMB – Memòria Projecte Fase III